Памет

argira_jelyazkovaАргира Димитрова Жечкова е родена на 20 юли 1845 година във виден български род. Родственица е на Хаджи Михаил Калудов, един от българските пратеници на княз Ипсиланти по времето на Гръцката завера, на Михаил Колони, на Добри Чинтулов и на мнозина други сливенски революционери и просветители. Българката от украински произход (по майчина линия) има забележителен житейски път.

Още от най-ранна възраст Аргира изпъква като умно и надарено дете. През 1851 год. постъпва в тогавашното девическо училище, ръководено от Елисавета Желева, където изучава Рибния буквар, Царственика, закон божи и Апостола. Ученолюбива и прилежна, завършва с отличие всички образователни степени.

Жадна за повече знания продължава своето образование като ученичка на Добри Чинтулов и Сава Доброплодни. Аргира Жечкова е ревностна пазителка и разпространителка на Чинтуловите песни.

През 1865 година е назначена за учителка в девическото училище. За голямото си сърце и будния дух на Аргира не е достатъчно ограмотяването на момичетата в град Сливен и тя упорито се грижи и за техните социални познания като жени и майки.

През 1870 година по нейна инициатива в Сливен е основано Четвъртото в България женско дружество, което председателства дълги години. Тя е и съоснователка на сливенското сиропиталище и председател на Комитета за издръжка на училищните трапезарии в града. Ревностен радетел на просветителската и благотворителна дейност, Аргира Жекова търси възможности за реализацията им и зад границите на България. През 1874 година в Браила се среща с Атанас Дучев и Никола Ценов, с чието съдействие събира 50 000 златни лири за нуждите на сливенските училища. Житейския път Аргира Жечкова завършва на 3 ноември 1941 година.