Контакти

Директор
Марияна  Райчева
тел. 044 / 62 46 72
e-mail:  info-2000125@edu.mon.bg
Заместник – директор
Георги Тузлуков
тел. 0555/ 32 368
e-mail: argira_debelt@abv.bg
Главен счетоводител
Росица  Попова
тел. 044 / 62 46 72
e-mail: argira_fin@abv.bg
Канцелария
тел. 044 / 62 29 55 / в.231
Факс 044 / 63 63 14
e-mail: argira_school@abv.bg