Бюджет

2022 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31 декември 2022 г. 11175_B3_SU_Sliven_31.12.2022

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30 септември 2022 година 11175_B3_SU_Sliven_30.09.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30 юни 2022 година 11175_B3_SU_Sliven_30062022

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 март 2022 година 11175_B3_SU_Sliven_31032022

Бюджет 2022 – писмо МОН

2021 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12. 2021 година

КО 31122021