Бюджет

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30 септември 2020 година 11175_B3_SU_Sliven_30092020

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30 юни 2020 година 11175_B3_SU_Sliven_30062020

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 март 2020 година 11175_B3_SU_Sliven_31032020

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 декември 2019 година 11175_B3_SU_Sliven_31122019 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30 септември 2019 година 11175_B3_SU_Sliven_30092019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30 юни 2019 година 11175_B3_SU_Sliven_30062019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 март 2019 година 11175_SU_Sliven_31032019

Отчет за касово изпълнение на бюджета 2018 11175_B3_SU_Sliven_31122018

обяснителна записка КО 31122018

Касов отчет към 30.09.2018 г.КО 30092018

Касов отчет към 30.06.2018 г –11175_B3_SU_Sliven_30062018_Zaharinova

КО 31032018 и обяснителна записка към Отчет за касовото изпълнение на Бюджета за първото тримесечие на 2018 година

обяснителна записка КО към 31.12.2017 г.

ОКИБ 122017 – Отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода  от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г

обяснителна записка към ОКИБ за периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.

11175_B3_SU_Sliven_30092017_Zaharinova Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г

обяснителна записка към Отчет за периода 01.01.2017 г. -30.06.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г. /дейност Д327/11175_B3_SU_SLIVEN_30062017

Обяснителна записка към Касов отчет /31.03.2017 г./

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

ПЛАН БЮДЖЕТ 2017

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016г

ПЛАН БЮДЖЕТ 2016

Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01. 2015-31.12.2015

Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2015г-30.09.2015г

Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2015г-30.06.2015г

Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2015-31.03.2015

Бюджет 2015

Отчет за касово изпълнение на бюджета 2014г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – 01.01. – 31.03.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета – 01.01. – 31.12.2013 г.