Бюджет

2021 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2021 г. към 31.03.2021 г. 11175_B3_SU_Sliven_31032021

Корекция Бюджет 2021 г.- транспортни разходи Бюджет 2021 – корекция 1

Бюджет СУ „Аргира Жечкова“ 2021 г. Бюджет 2021

2020 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 декември 2020 година 11175_В3_SU_Sliven_31122020

2019 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 декември 2019 година 11175_B3_SU_Sliven_31122019