Бюджет

2023 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30 септември 2023 г.

11175_B3_SU_Sliven_30.09.2023

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30 юни 2023 г.

11175_B3_SU_Sliven_30.06.2023

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31 март 2023 г.

11175_B3_SU_Sliven_31.03.2023

 

2022 година

Отчет за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2022

11175_B3_SU_Sliven_31.12.2022

Бюджет 2022 – писмо МОН