Бюджет

2024 година

Отчети за касово изпълнение на бюджета към:

– 31 декември 2024 г.

– 30 септември 2024 г.

– 30 юни 2024 г.

– 31 март 2024 г.

2023 година

Отчети за касово изпълнение на бюджета към:

– 31 декември 2023 г. 11175_B3_SU_Sliven_31.12.2023

– 30 септември 2023 г. 11175_B3_SU_Sliven_30.09.2023

– 30 юни 2023 г. 11175_B3_SU_Sliven_30.06.2023

– 31 март 2023 г. 11175_B3_SU_Sliven_31.03.2023